032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    VODNÍK


Programy VODNÍK sú určené vodárne, teplárne, kotolne a správcov tepelných zariadení. Poskytujú škálu tovarov a služieb nevyhnutných pre fungovanie každého tepelného systému. Zabezpečujú jednoduchú správu a údržbu vodovodov a teplovodov tam kde nie je na to čas, nedostatok zamestnancov alebo kde správca nevlastní oprávnenia na vykonávanie takýchto prác.


VODNÍK BASIC

- Dodávka vodomerov a meračov tepla a chladu

- Opravy vodomerov a meračov tepla

- Dodávka prírub, ventilov, armatúr a pomocných zariadení

VODNÍK KLASIK

- Dodávka nových vodomerov a meračov tepla a chladu

- Opravy vodomerov a meračov tepla

- Dodávka prírub, ventilov, armatúr a pomocných zariadení

- Odvoz, dovoz a montážne práce do 6 týždňov od objednania tovaru či služby

- Dodávka a montáž výmenníkov, čerpadiel, plynových a vzduchových rozvodov

VODNÍK KOMFORT

- Dodávka nových vodomerov a meračov tepla a chladu

- Opravy vodomerov a meračov tepla

- Dodávka prírub, ventilov, armatúr a pomocných zariadení

- Odvoz, dovoz a montážne práce do 6 týždňov od objednania tovaru či služby

- Dodávka a montáž výmenníkov, čerpadiel, plynových a vzduchových rozvodov

- Dodávka a montáž kotlov a vysokotlakových zariadení


VODNÍK KOMPLET

- Dodávka nových vodomerov a meračov tepla a chladu

- Opravy vodomerov a meračov tepla

- Dodávka prírub, ventilov, armatúr a pomocných zariadení

- Odvoz, dovoz a montážne práce do 6 týždňov od objednania tovaru či služby

- Dodávka a montáž výmenníkov, čerpadiel, plynových a vzduchových rozvodov

- Dodávka a montáž kotlov a vysokotlakových zariadení

- Fotodokumentácia meracích miest

- Správa a údržba vodovodného a tepelného systému

- Rozúčtovanie vodných a vykurovacích nákladov