032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Produkty / Systémová technika


 • SensusRF iPERL

 • Inteligentný SMART koncový bod merania

  DN 15 - 40

  T50, MAP 16(bar)


  - schválenie typu v zmysle Smernice MID 2004/22/EG

  - jedinečný rozsah merania Q3/Q1 = R = 800

  - bezkontaktný princíp merania, redukcia tlakových strát

  - stupeň krytia a IP 68

  - meranie nezávislé od teploty, tlaku a znečistenia vody

  - montáž do všetkých montážnych polôh bez nutnosti ukľudňujúcich dĺžok (U0D0)

  - jedinečná inštalácia, automatická detekcia smeru prúdenia

  - dlhodobá spoľahlivosť, žiadna údržba, tichá prevádzka, recyklovateľný materiál

  - batériové napájanie batériou s dlhou životnosťou - 15 rokov

  - integrovaný datalogger

  - integrovaná rádiová technológia 868 alebo 433 MHz, odčítanie walk-by alebo drive-by

  - OMS otvorený systém v móde T1

  - alarmové hlásenie - netesnosť potrubia, spätný tok, porušenie potrubia detekcia ovplyvňovania s identifikovaním začiatku a konca


 • SensusRF rádiosystém 640

 • Objemový suchobežný vodomer s
  elektronickým počítadlom

  DN 15 - 40
  T50 (na studenú vodu do 50°C )
  pracovný tlak MAP 16 (bar)

  - bezkonkurenčná presnosť a merací rozsah

  - nízka tlaková strata

  - jednoduchá manipulácia

  - plne kompatibilný s požiadavkami pre styk s pitnou vodou

  - priateľský k životnému prostrediu

  - vysoká odolnosť voči nečistotám nachádzajúcim sa vo vode

  - bezhlučná prevádzka

  - integrovaná rádiová technológia 433 MHz, odčítanie walk-by alebo drive-by

  - integrovaná rádiová technológia pre wireless komunikáciu

  - počítadlo s integrovanou batériou s dlhodobou životnosťou


 • SensusRF 640C

 • Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom a elektronickým počítadlom


  DN 15 - 20
  T50 (na studenú vodu do 50°C )
  pracovný tlak MAP 16 (bar)

  - ultra ľahký a robustný
  - jednoduchá manipulácia
  - plne kompati bilný s požiadavkami pre styk s pitnou vodou
  - bezkonkurenčná presnosť a merací rozsah
  - vysoká odolnosť voči nečistotám nachádzajúcim sa vo vode
  - bezhlučná prevádzka
  - integrovaná rádiová technológia 868 alebo 433 MHz, odčítanie walk-by alebo drive-by
  - integrovaná rádiová technológia pre wireless komunikáciu
  - počítadlo s integrovanou batériou s dlhodobou životnosťou

 • SensusRF rádiosystém MeiStreamRF/Plus T50

 • Priemyselný vodomer


  DN40 ... DN300
  T50 (na studenú vodu do 50°C )
  pracovný tlak MAP 16 (bar)

  - počítadlo s integrovanou rádiokomunikáciou na frekvencii 868 alebo 433 MHz a data loggerom

  - LC-displej

  - prenos dát šifrovaný

  - typovo schválený vyberateľný merací mechanizmus

  - unikátny merací rozsah

  - vysoká preťažiteľnosť

  - stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

  - pri montáži nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky

  - montáž do horizontálnej i vertikálnej polohy

  - vodomer s rádiokomunikáciou pre walk-by/drive-by • SensusREAD

 • Software pre mobilné odpočty


  Typ Obj. číslo Cena Eur/1 ks
  SensusREAD software (1)
  SensusREAD databáza pre neobmedzený počet meračov 181456 399,18
  Modul pre priame odčítanie meračov cez PC, LapTop, Notebook,..., prostredníctvom odčítaciehohardware pripojeného cez RS 232, USB alebo Bluetooth (1) 181448 399,18
  SensusREAD aktualizácia z DOKOM Mobile (verzia pre 250 meračov) 181457 450,00
  SensusREAD vrátane Modulu pre priame odčítanie cez LapTop, Notebook,.. software (1)
  SensusREAD software +Modul pre priameodčítanie ... databáza pre neobmedzený počet meračov 184506 750,00
  *(1) - licencia pre jeden PC
  Modemy a hlavice pre priame pripojenie k PC, LapTop, Notebook,..,
  MDK -USB PC, mobilná induktivna hlavica s USB pripojením (4) 184081 325,73
  ODK-USB PC, mobilná optická hlavica s USB pripojením (4) 184023 199,21
  (4) - pre kombináciu s PC s USB rozhraním, odpočet bez použitia Psion Workabout
  Odčítacie prístroje - na predchádzajúcej strane

 • M - Bus prevodníky


 • Systém odčítania meračov cez pevnú sieť M-BUS

  Typ Obj. číslo Cena Eur/1 ks
  M-Bus Prevodník
  PadPuls M2C (IM003GCB), 2-Kanal (1,35 Ah-Batéria, montáž na koľajničku) 184008 126,00
  M-Bus Prevodník úrovní MR 003 s USB interface (pre 10 meračov) 182026 272,00
  M-Bus Úrovňový prevodník
  CMe2100 GSM/GPRS M-Bus Master 184090 366,00
  CMe3000 TCP/IP M-Bus Master 184091 345,00
  M-Bus úrovňový prevodník CMeX13S M-Bus Master 256 Slaves ( pre max. 250 meračov) 184106 984,00
  M-Bus úrovňový prevodník CMeX11S M-Bus Master64 Slaves ( pre max. 64 meračov) 184105 425,00

 • GSM Modem

 • CDL GSM - Modem


  Použitie:

  - Zapisovanie údajov

  - Diaľkový odpočet CDL

  - Diaľkový monitoring

  - Zisťovanie priesakov

  - Diaľkové zisťovanie maximálnych a minimálnych hodnôt prietokukové zisťovanie maximálnych a minimálnych hodnôt prietoku • CDL Data-Logger

 • Zapisovač nameraných hodnôt CDL


  Použitie:

  - kontrola vodovodných sietí

  - zaznamenávanie priebehu spotreby

  - zaznamenávanie výšky vody v studni

  - zaznamenávanie priebehu prietoku a tlaku

  - zaznamenávanie teplotných zmien • SensusRF

 • Komponenty pre odpočty inteligentných meradiel  Typ Obj. číslo Cena €/1 ks
  Komunikačné moduly
  PulseRF 868 MHz Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom AMRDA01B 50,00
  PulseRF HRI-A3 868MHz Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom s HRI modulomA3 pre detekciu spätného prietoku AMRDB01B 79,00
  PulseRF 433 MHz Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom AMRDA11B 50,00
  PulseRF HRI-A3 433MHz Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom s HRI modulomA3 pre detekciu spätného prietoku AMRDB11B 79,00
  SensusRF Compact 868 V.01 rádiový modul je kompatibilný s domovými vodomermi AMRFA01B 69,00
  Príslušenstvo
  Káblová spojka IP68 181784 9,00
  Komponenty pre mobilné odčítanie
  SIRT - Sensus RF rádiomodem, 868 MHz, s Bluetooth rozhraním vrátane sieťového adaptéra a USB kábla 04410531 790,00
  SIRT - Sensus RF rádiomodem, 433 MHz, s Bluetooth rozhraním vrátane sieťového adaptéra a USB kábla 4410538 790,00
  Príslušenstvo k SIRT-u
  Externá anténa pre SIRT 868 MHz 04410534 204,00
  Externá anténa pre SIRT 433 MHz 04410537 204,00
  12V adaptér pre SIRT 04410530 na vyžiadanie
  Komponenty pre pevnú sieť
  Repeater zosilnovač signálu 868 MHz 04410580 59,00
  Repeater zosilnovač signálu 433 MHz 04410581 59,00
  Gateway - komunikačná brána 868 MHz 04410540 1590,00
  Gateway - komunikačná brána 433 MHz 04410541 1590,00

 • DIAVASO

 • Mobilná aplikácia pre diaľkové odpočty meradiel so SensusRF rádio


  - súbor aplikácií pre diaľkový odpočet dát z meradiel využitim smartphonov

  alebo tabletov komunikujících s meradlom prostrednictvom Sensus

  - súbor sa skladá z 5 aplikácií

  - každá aplikácia môže byť využívaná samostatne alebo v kombinácii s ďalšími  - užívateľsky príjemný, modulárný súbor aplikácií

  - súbor aplikácií pre počiatočnú inštaláciu meradla, riadenie pochôdzok odpočtov a správa dát

  - konfi gurácia a odpočet akéhokoľvek SensusRF koncového bodu

  - nie je potrebná žiadna infraštruktúra- postačuje iba server a aplikácia Collect on mobile

  - kompatibilný s väčšinou Android smartphonov a tabletov

  - dostupné i ako hostované riešenie v datacentre  Typ Obj. číslo Cena
  Komunikačné moduly
  licencia do 1000 meradiel Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát 184511 2 600 Eur / licencia
  podpora - údržba Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát - 550 Eur / ročne
  licencia do 5000 meradiel Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát 184512 3 500 Eur / licencia
  podpora - údržba Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát - 650 Eur / ročne
  licencia do 20 000 meradiel Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát 184513 4 600 Eur / licencia
  podpora - údržba Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát - 750 Eur / ročne
  neobmedzená licencia Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát 184514 8100 Eur / licencia
  podpora - údržba Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát - 1 400 Eur / ročne
  trial verzia do 500 meradiel Diavaso Collection on Mobile - aplikácia pre tzv.pochôzkový odpočet dát 184511 250 Eur/ 6 mesiacov
  Diavaso Configuration & Service - aplikácia pre odpočet a konfi guráciu meradla 184515 690 Eur / zariadenie
  SensusRF Finder - aplikácia pre detekovanie, lokalizáciu meradla v rozsahu dostupnost 184508 330 Eur / zariadenie
  Diavaso Collection Station - aplikácia pre drive-by odpočty 184509 690 Eur / zariadenie
  Diavaso Configuration & Service - aplikácia pre odpočet a konfi guráciu meradla 184516 690 Eur / zariadenie
  Diavaso Datalogger - na vyžiadanie

 • HRI

 • HRI - modul impulzného alebo M-Bus výstupu.


  Použitie:

  Odčítanie údajov z meračov plánovanými pochôdzkami pre fakturačné účely - napr. mobilné odčítacie systémy.

  Zaznamenávanie priebehu spotreby cez pevnú sie M-BUS alebo diaľkovým prenosom prostredníctvom rádiotelefónu alebo GSM. Priemyselné aplikácie, napr. pre dávkovacie zariadenia.