032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

Služby


Výroba:


- výroba komponentov meracej techniky

- montáž a kompletizácia meracej techniky

- úprava a oprava komponentov meracej techniky

- kooperačná výroba meracej techniky

- konsignačné skladovanie

Predaj meracej a regulačnej techniky:


- predaj bytových vodomerov

- predaj domových vodomerov

- predaj priemyselných vodomerov

- predaj meračov tepla a chladu

- predaj pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

- predaj príslušenstva k meračom ako napríklad ventily, spojky, tesnenia, plomby

- predaj výmenníkov a čerpadiel

Montáž meracej a regulačnej techniky:


- výmena bytových, domových, priemyselných vodomerov

- montáž meradiel na nových meracích miestach

- kontrola určených meradiel

- montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov PRVN

- diaľkové odčítavanie PRVN ako aj vodomerov

- rozúčtovanie a archivácia nameraných hodnôt


Servis meracej a regulačnej techniky:


- zabezpečenie opravy meracej techniky

- zabezpečenie náhradných dielov meracej techniky

- servis priamo na meracích miestach

- servis záručný ako aj pozáručný všetkých výrobkov ako aj služieb