Smiley face

032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Priemyselné vodomery


MeiStream T50 MAP40

DN50 DN150 T50 (na studenú vodu do 50°C ) pracovný tlak MAP 40 (bar)


- vhodný pre všetky montážne polohy

- vhodný pre premenlivé prietoky

- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus

- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68

- počítadlo je možné pootočiť o 360°

- počítadlo pripravené pre HRI

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD alebo induktívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei


Vysielač impulzov OD- jednoduchá montáž

- pripojenie bez porušenia overovacej značky

- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt
Modul HRI-Mei


- datové rozhranie M-Bus/MiniBus

- impulsný výstup ( hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné

- detekcia smeru toku

- nezávislé induktívne snímanie ručičky ukazovateľa

- bez možnosti ovplyvnenia vonkajším magnetickým poľom

MeiStream FS

Prietokomerný člen meračov tepla na teplú vodu do 90°C,pracovný tlak PN 16,DN50 ... DN100


- vhodný pre horizontálnu i vertikálnu montážnu polohu

- typovo schválený podľa MID 2004/22/EEC príloha MI004

- bez nutnosti inštalovať ukľudňujúce dĺžky U0D0

- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68

- počítadlo je možné pootočiť o 355°

- počítadlo pripravené pre HRI-Mei FS

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD

- garantovaná zhoda stavu počítadla s prenesenými údajmi do kalorimetrického počítadla


Typ R, OP

Vysielače impulzov Typ R a OP pre priemyselné vodomery PF/QF
Typ RD a OD

Vysielače impulzov typ RD a OD pre priemyselné vodomery generácie vodomerov DynamicMeiTwin

Združený vodomer T30 (na studenú vodu do 30°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar)- vodomer štandardne s overením MID

- pre montáž do horizontálneho аlebo vertikálneho potrubia

- bez požiadavky na ukľudňujúce dĺžky - U0D0

- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov

- pre načítanie malých prietokov

- meracia jednotka vymeniteľná a overovaná pre všetky veľkosti DN 50, 65, 80 i 100

- minimalizovaná poruchovosť hydrodynamicky vyváženým rotorom hlavného vodomeru

- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru je možné pootočiť o 355°

- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru IP 68

- prenos dát opticky, induktívne, M-Bus alebo MiniBus


Vysielač impulzov OD pre vodomer typ MeiTwin


- jednoduchá montáž bez porušenia overovacej plomby

- registrácia spätného tokuAMR moduly pro vodomer typ MeiTwin
- datové rozhranie M-Bus/MiniBus

- impulzný výstup ( hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné)

- detekcia smeru toku

- nezávislé induktivne snímanie ručičky ukazovateľa

- bez možnost ovplyvnenia vonkajším magnet ckým poľomWPV-MS T30

T30 (na studenú vodu do30°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar)- vodomer štandardne s overením MID

- pre montáž do horizontálneho аlebo vertikálneho potrubia

- bez požiadavky na ukľudňujúce dĺžky - U0D0

- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov

- pre načítanie malých prietokov

- meracia jednotka vymeniteľná a overovaná pre všetky veľkosti DN 50, 65, 80 i 100

- minimalizovaná poruchovosť hydrodynamicky vyváženým rotorom hlavného vodomeru

- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru je možné pootočiť o 355°

- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru IP 68

- prenos dát opticky, induktívne, M-Bus alebo MiniBus


FM-1 D/K - FM-2 D/K


Frekvenčný prevodník

Diaľkové počítadlo

PríslušenstvoCDL Data-Logger

CDL GSM - Modem- Zapisovanie údajov

- Diaľkový odpočet CDL

- Diaľkový monitoring

- Zisťovanie priesakov

- Diaľkové zisťovanie maximálnych a minimálnych hodnôt prietokukové zisťovanie maximálnych a minimálnych hodnôt prietoku


GSM modem

Komunikačná a záznamová jednotka pre zber dát
- batériové alebo sieťové napájanie

- zber a prenos dát z meradiel vybavených rozhraním M-Bus,MiniBus alebo impulzným výstupom (reed, opto)

- meranie a prenos analógových veličín (tlak, teplota,...)

- snímanie a prenos digitálných vstupov (poruchové čidlá, vstup do objektu ...)

- vstavaný datalogger

- možnosť konfigurácie na diaľku prostredníctvom SMS alebo nadradeným systémom

- možnosť naprogramovania jednotky v zmysle požiadaviek užívateľa (nastavenie časových intervalov, vstupných impulzných a analógových parametrov, ...)

- IP 68