Smiley face

032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Priemyselné vodomery


MeiStream/Plus/BMF T50 MAP16

DN40 DN300 T50 (na studenú vodu do 50°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar)

- vhodný pre všetky montážne polohy

- vhodný pre premenlivé prietoky

- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus

- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68

- počítadlo je možné pootočiť o 360°

- počítadlo pripravené pre HRI

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD alebo induktívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei

MeiStream T50/ MAP40

DN50 DN150 T50 (na studenú vodu do 50°C ) pracovný tlak MAP 40 (bar)

- vhodný pre všetky montážne polohy

- vhodný pre premenlivé prietoky

- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus

- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68

- počítadlo je možné pootočiť o 360°

- počítadlo pripravené pre HRI

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD alebo induktívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei

Vysielač impulzov OD

Vysielače impulzov pre vodomery na studenú a teplú vodu WP QF, WS PF.

- jednoduchá montáž

- pripojenie bez porušenia overovacej značky

- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt


Modul HRI-Mei

Datové rozhranie a impulzný výstup pre priemyselné vodomery MeiStream

- datové rozhranie M-Bus/MiniBus

- impulsný výstup ( hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné

- detekcia smeru toku

- nezávislé induktívne snímanie ručičky ukazovateľa

- bez možnosti ovplyvnenia vonkajším magnetickým poľom

MeiStream FS

Prietokomerný člen meračov tepla na teplú vodu do 90°C,pracovný tlak PN 16,DN50 ... DN100

- vhodný pre horizontálnu i vertikálnu montážnu polohu

- typovo schválený podľa MID 2004/22/EEC príloha MI004

- bez nutnosti inštalovať ukľudňujúce dĺžky U0D0

- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68

- počítadlo je možné pootočiť o 355°

- počítadlo pripravené pre HRI-Mei FS

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD

- garantovaná zhoda stavu počítadla s prenesenými údajmi do kalorimetrického počítadla


WPD FS

Prietokomerný člen meračov tepla na teplú vodu do 130°C pracovný tlak PN 16 DN40 ... DN300


- vhodný pre horizontálnu i vertikálnu montážnu polohu

- typovo schválený podľa MID 2004/22/EEC príloha MI004

- počítadlo je možné pootočiť o 355°

- možnosť zabudovania 3 vysielačov impulzov ( 2xRD, 1xOD) bez porušenia overovacej plomby

- pre meranie vysokých trvalých prietokov generovaných napr. čerpadlom ale i veľmi nízkych prietokov v mimošpičkových cykloch


meradlá DN 40, DN 200, DN 250 a DN 300 nie sú určené pre fakturačné účely, vhodné iba pre technologické, informativne meranie, meradlá sú kalibrované výrobcom


Typ RD a OD

Vysielač impulzov pre vodomer typ WPD FS


- jednoduchá montáž

- pripojenie bez porušenia overovacej značky

- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt

- vysielač impulzov OD registruje spätný tok

MeiTwin

Združený vodomer T30 (na studenú vodu do 30°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar)- vodomer štandardne s overením MID

- pre montáž do horizontálneho аlebo vertikálneho potrubia

- bez požiadavky na ukľudňujúce dĺžky - U0D0

- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov

- pre načítanie malých prietokov

- meracia jednotka vymeniteľná a overovaná pre všetky veľkosti DN 50, 65, 80 i 100

- minimalizovaná poruchovosť hydrodynamicky vyváženým rotorom hlavného vodomeru

- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru je možné pootočiť o 355°

- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru IP 68

- prenos dát opticky, induktívne, M-Bus alebo MiniBus

Vysielač impulzov OD pre vodomer typ MeiTwin


- jednoduchá montáž bez porušenia overovacej plomby

- registrácia spätného toku


AMR moduly pro vodomer typ MeiTwin
- datové rozhranie M-Bus/MiniBus

- impulzný výstup ( hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné)

- detekcia smeru toku

- nezávislé induktivne snímanie ručičky ukazovateľa

- bez možnost ovplyvnenia vonkajším magnet ckým poľom

WPV-MS T30

T30 (na studenú vodu do30°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar)- vodomer štandardne s overením MID

- pre montáž do horizontálneho аlebo vertikálneho potrubia

- bez požiadavky na ukľudňujúce dĺžky - U0D0

- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov

- pre načítanie malých prietokov

- meracia jednotka vymeniteľná a overovaná pre všetky veľkosti DN 50, 65, 80 i 100

- minimalizovaná poruchovosť hydrodynamicky vyváženým rotorom hlavného vodomeru

- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru je možné pootočiť o 355°

- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru IP 68

- prenos dát opticky, induktívne, M-Bus alebo MiniBus