032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Merače tepla


 • PolluTherm

 • Merač tepla

  s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm

  Verzie:

  - batériové alebo sieťové napájanie

  - odporové snímače teploty Pt 500  Merač tepla pozostáva z :

  - kalorimetrického počítadla

  - prietokomernej časti (s vysielačom impulzov)

  - páru odporových snímačov teploty

  - páru ponorných puzdier


  Prevedenia (verzie) komponentov

  - kalorimetrické počítadlo (batériovo alebo sieťovo napájané)

  - odporové snímače teploty PT 500

  - prietokomerná časť - opatkové vodomery (do qp 16) alebo skrutkové vodomery

  Kombinácia kalorimettrického počítadla s lopatkovým vodomerom

  - montáž do horizontálneho potrubia, závitové pripojenie

  - montáž do horizontálneho potrubia, prírubové pripojenie

  - montáž do vertikálneho potrubia (prúdenie vody zdola nahor alebo zhora nadol), závitové pripojenie
  Kombinácia kalorimetrického počítadla so skrutkovým vodomerom

  - skrutkový vodomer do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia