032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Pomerové rozdelovače


 • E-ITN 30.2

 • Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov E-ITN 30.2 s možnosťou rádiového odpočtu dát.


  Prístroj E-ITN 30.2 je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojtrubkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky > 35 °C a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky 90°C. Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený rádiovým modulom, ktorý slúži na dialkový elektronický odpočet nameraných údajov pomocou odpočtovej jednotky PDA RFU30. Získané údaje sa prenášajú do PC a následne do rozúčtovacieho programu. Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený IR rozhraním s možnosťou ako v prípade prístroja E-ITN 20.2.


  Prednosti :

  - Prístroj E-ITN 30.2 s dizajnom nadväzuje na prístroj E-ITN 20.2.

  - Nové riešenie elektronickej plomby.

  - Rádiový odpočet indikovaných údajov z prístroja bez nutnosti vstupu do bytov.

  - Odpočet riešený PDA s rádiovým prijímačom - nie je nutné riešenie koncentrátormi.

  - Jednoduchýprenos dát do rozúčtovacieho programu, vylúčenie chýb spôsobenýchľudským faktorom pri odpočte z displeja.

  - Možnosť odpočtu cez infra rozhranie, prípadne z displeja.

  - Životnosť batérie 10+1 rok.

  - Záruka na prístroj 8 rokov.


  Zobrazované údaje prístrojom:

  - Spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie

  - Spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie

  - Päťmiestny alfanumerický kód

  - Výrobné číslo

  - Teplota vykurovacieho telesa

  - Teplota okolitého priestoru

  - Dátum začiatku zúčtovacieho obdobia

  - Aktuálny dátum

  - Aktuálny čas

  - Mesačné stavy spotrebnej hodnoty spätne za 11 mesiacov

  - Chybový režim

  - Posledný rok životnosti batérie

  - Test prístroja

  - Režim neoprávneného otvorenia (elektronická plomba)


 • Prístroj IRU 10.00

 • Odpočtová jednotka IRU 10.00

  Prístroj IRU 10.00 je určený pre načítanie údajov indikovaných prístrojmi E-ITN 10.7, 20.2, 30.2 vybavených IR rozhraním a ich prenos do PC k ďalšiemu spracovaniu. Pre prenos odčítaných dát slúži komunikačný SW IRU v súčinnosti s dekódovacím SW, ktoré sú súčasťou programovacieho balíka E-ITN. Pri prenose dochádza k automatickej kontrole dát a k prenosu tzv. zákazníckych dát.


  Prednosti odpočtovej jednotky:

  - Kapacita odpočtovej jednotky je 500 záznamov

  - Zobrazenie počtu voľných záznamov

  - Zobrazenie časti sér. čísla načítaných prístrojov

  - Prenos dát do PC cez sériové rozhranie

  - Napájanie 2 ks batérií AAA

  - Kontrola dát


  Technické údaje:

  - Sedemmiestny informačný LC displej

  - Napájanie 2 x AAA 1,5/1,2V

  - Sériové rozhranie RS 232 D-SUB9

  - Kapacita IRU je 500 záznamov


 • PDA RFU30

 • Odpočtová jednotka PDA RFU30


  Odpočtové zariadenie PDA RFU30 je určené pre načítanie nameraných údajov indikovaných prístrojmi E-ITN 30.2 vybavených rádiovým modulom bez nutnosti vstupu do bytov (priestorov). Pre prenos odčítaných dát z PDA RFU30 slúži komunikačný softvér v súčinnosti s dekódovacím softvérom, ktoré sú súčasťou programovacieho balíka E-ITN. Pri prenose dochádza k automatickej kontrole a prenosu dát. Odpočtové zariadenie PDA RFU30 je mobilné, nie sú potrebné koncentrátory rádiovo prenášaných údajov. Odpočet sa prevádza z exteriéru budovy, prípadne zo schodiskových priestorov jednotlivých vchodov.


  Prednosti odpočtovej jednotky:

  - Nie je nutné vstupovať do bytov (priestorov)

  - Mobilnosť odpočtového zariadenia

  - Plán odpočtu

  - Zobrazenie správne odčítaných údajov

  - Zobrazenie a presné určenie nekorektne odčítaných údajov (nedostatočný signál)

  - Šifrovaný prenos odčítaných údajov