Smiley face

032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

 Novinky


 • Pochôdzkový systém odpočtu


 • Zostavou vytvorenou notebookom a cez USB port pripojenou odpočtovou jednotkou ZET810 je možné prostredníctvom

  obojsmernej komunikácie realizovanej protokolom Rcom odčítať stavy jednotlivých meračov a vytvárať súbory s dátami

  odpočtov, ktoré sú určené pre ďalšie spracovanie. Požiadavky na merače spotreby pre zapojenie do pochôdzkového systému odpočtu dát:


  - Vodomery ResidiaJet na studenú, resp. teplú vodu vybavené rádiomodulom Residia-R


  - Akýkoľvek merač spotreby s impulzným výstupom, napr. kompaktný merač tepla PolluCom E. Merače spotreby s impulzným výstupom sú do siete pripojené prostredníctvom rádiomodulu PC-4R. • Residia-R

 • Rádiový modul pre vodomery typu ResidiaJet


  Elektronický rádiomodul Residia-R je rádiomodul s bezdrôtovým rádiovým prenosom dát s komunikačným protokolom

  Rcom a wireless M-Bus s otvoreným komunikačným štandardom OMS. Rádiomodul je možné osadiť na ResidiaJet

  priamo u výrobcu, pri montáži alebo kedykoľvek dodatočne na už nainštalované vodomery v rozvodnom systéme.

  Pre zabezpečenie prenosu konkrétnych aktuálných údajov o spotrebe je modul po osadení na vodomer spárovaný

  s ním (nastavenie aktuálneho stavu, výrobného čísla vodomeru). Residia-R je vybavený aktívnou magnetickou

  ochranou, ktorá zabezpečuje registrovanie pokusu o ovplyvnenie funkčnosti vodomeru vonkajším magnetickým

  poľom. Elektronická plomba pri pokuse o odstránenie rádiomodulu z vodomeru registruje chybový stav

  ktorý je následne súčasťou vysielaných záznamov
 • Pevná rádiová sieť


 • Do systému pevnej rádiovej siete je možné pripojiť akékoľvek merače spotreby studenej a teplej vody, tepla, plynu a elektrickej energie, s bezdrôtovým rádiovým prenosom dát wireless M-Bus s otvoreným komunikačným štandardom OMS alebo, ktoré disponujú možnosťou doplnenia o impulzný modul.


  Sensus bytový vodomer ResidiaJet je vybavený modulom Residia-R s komunikačným protokolom OMS.


  Do siete je možné zakomponovať i merače spotreby s impulzným výstupom, napr. kompaktný bytový merač tepla PolluComE pre meranie spotreby tepla v byte. Merače s impulzným výstupom sú pripájené k rádiovému modulu PC4-R, ktorý impulzný vstup prevedie na wM-Bus výstup a tým vytvorí kompatibilitu merača s ďalšími komunikačnými prvkami pevnej rádiovej siete. K jednému rádiovému modulu PC4-R je možné pripojiť 1 až 4 merače s impulzným výstupom.