032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Merače tepla • PolluTherm

 • Merač tepla

  s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm

  Verzie:

  - batériové alebo sieťové napájanie

  - odporové snímače teploty Pt 500 • PolluStat

 • Ultrazvukový merač tepla, tepla/chladu


  - metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434 (MID 2004/22/EEG)

  - nominálny prietok qp 0,6 –10

  - rozsah teplôt 5–130°C

  - menovitá svetlosť DN 15 - 40

  - batériové napájanie

  - 2 impulzné vstupy/výstupy (programovateľné)

  - qp 0,6 –6, závitové pripojenie : odporové snímače teploty PT 500,dĺžka 45mm, dĺžka kábla 1,5 m

  - qp 10,závitové pripojenie, qp 0,6 –10, prírubové pripojenie : odporové snímače teploty PT 500, dĺžka 100

  - M-Bus modulom EN 13757 • PolluStat E

 • Ultrazvukový merač tepla


  - nominálny prietok qp 25 - 60

  - rozsah teplôt 5–130°C

  - menovitý priemer DN 65-100

  - metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434

  - batériové alebo sieťové napájanie

  - možnosť využitia v chladiarenskych zariadeniach 6°C/12°C s médiom voda

  - v prevedení s prepínacím bodom pre kombinované systémy teplo/chlad

  - odporové snímače teploty PT 500

  - 2 alebo 4-žilové pripojenie odporových snímačov teploty

  - možnosť dodatočného vybavenia M-Bus modulom EN 13757 alebo LON Work

  - možnosť dodatočného vybavenia modulom impulzného výstupu

  - dĺžka kábla odpor. snímača teploty so stavebnou dĺžkou 100/150 mm štandardne 2 m

  - možnosť oddelenia elektronickej časti od prietokomernej štandardne 1,5 m ,na požiadavku 3m • PolluFlow

 • Ultrazvukový prietokomer, qp 0,6 - 60 m3/hod - DN 15 - 100.


  - metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434 (MID 2004/22/EEG) , rozsah 1:100

  - rozsah teplôt 5–130°C

  - žiadne pohyblivé časti v prietokomernej trubici

  - hodnota impulzného výstupu 1 l alebo 10 l/hod.

  - montáž do horizontálnej, vertikálnej alebo šikmej polohy

  - v prevedení so závitovým alebo prírubovým pripojením

  - v kombinácii s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm a spárovanou

  dvojicou odporových snímačov teploty vhodný pre systémy merania

  tepla alebo pre systémy teplo/chlad (prevedenie Hybrid)