032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

Merače tepla


 •     PolluTherm

 • PolluTherm Komponenty/Príslušenstvo
  komunikačné moduly

  Typ Obj. číslo Cena €/1 ks
  Modul M-Bus 68504020 22,00
  Modul M-Bus s dvomi vstupmi pre externé merače spotreby s impulzným výstupom 68504686 48,00
  Impulzný modul pre prenos spotrebované množstva tepla pre prevedenie s batériovým napájaním 68503922 34,00
  Impulzný modul pre prenos spotrebovaného mn. tepla a pretečeného objemu pre sieť. napájanie 68503920 34,00

  sieťové moduly, sieťové napájanie počítadla

  Typ Obj. číslo Cena €/1 ks
  Sieťový modul 230 V AC / PolluTherm pre zmenu batériového napájania na sieťové 68504532 49,50
  Sieťový modul 24 V AC / PolluTherm 68504533 69,50

  Pridaná cena za nadštandardné prevedenia

  Typ Obj. číslo Cena €/1 ks
  Prepínací bod - automatické prepínanie pre systémy teplo/chlad "PolluTherm H" 22,00
  Fyzikálna jednotka tepla v GJ (štandardne v MWh) "GJ" 0,00
  Integrovaný data-logger (s batériou 3,6V) "Datalogger" 24,00
  Batéria D-Zelle 3,6 V ( v prípade objednávky prevedenia s data-loggerom je už v cene) "D-Zelle" na vyžiadanie