032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    KAPOR


Programy KAPOR sú určené pre bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti. Poskytujú škálu tovarov a služieb nevyhnutných pre fungovanie každého vodovodného alebo tepelného systému. Zabezpečujú jednoduchú správu a údržbu vodovodov a teplovodov tam kde nie je na to čas, nedostatok zamestnancov alebo kde správca nevlastní oprávnenia na vykonávanie takýchto prác.


KAPOR BASIC

- Dodávka nových vodomerov a meračov tepla

- Opravy vodomerov a meračov tepla

- Demontáž, montáž, plombovanie

- Dodávka a montáž pätných meračov vody, tepla, výmenníkov a čerpadiel

KAPOR KLASIK

- Dodávka nových vodomerov a meračov tepla

- Opravy vodomerov a meračov tepla

- Demontáž, montáž, plombovanie

- Dodávka a montáž pätných meračov vody, tepla, výmenníkov a čerpadiel

- Odvoz, dovoz a montážne práce do 6 týždňov od objednania tovaru či služby

KAPOR KOMFORT

- Dodávka nových vodomerov a meračov tepla

- Opravy vodomerov a meračov tepla

- Demontáž, montáž, plombovanie

- Dodávka a montáž pätných meračov vody, tepla, výmenníkov a čerpadiel

- Odvoz, dovoz a montážne práce do 4 týždňov od objednania tovaru či služby

- Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

- Vyregulovanie systémov


KAPOR KOMPLET

- Dodávka nových vodomerov a meračov tepla

- Opravy vodomerov a meračov tepla

- Demontáž, montáž, plombovanie

- Dodávka a montáž pätných meračov vody, tepla, výmenníkov a čerpadiel

- Odvoz, dovoz a montážne práce do 4 týždňov od objednania tovaru či služby

- Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

- Vyregulovanie systémov

- Fotodokumentácia meracích miest

- Správa vodovodného a tepelného systému

- Rozúčtovanie vodných a vykurovacích nákladov