032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Domové vodomery


120

Suchobežný jednovtokový vodomer DN 15 a 20 na studenú a teplú vodu pracovný tlak MAP 16


- suchobežné počítadlo

- vysoká odolnosť voči drobným nečistotám obsiahnutým vo vode

- redukovaná tlaková strata

- vodomer štandardne pripravený pre možnosť diaľkového odčítania dát (HRI systém)

- bezhlučná prevádzka

- ochrana voči nepovoleným zásahom

- antimagnetická ochrana420

Viacvtokový mokrobežný vodomer DN 15 - 40 T50 (na studenú vodu do 50°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar)


- vhodný pre zapojenie do systémov diaľkového odčítania,vybavený rozhraním pre modul HRI

- pre impulzný modul HRI programovateľná hodnota impulzu od 1 litra/ impulz

- možnosť popisu vodomeru podľa požiadaviek zákazníka (výrobné číslo, bar kód, zákaznícke logo)

- účinná ochrana proti ovplyvňovaniu

- robustný, vhodný pre zatopenie

412

Viacvtokový mokrobežný vodomer s vymeniteľnou kapsľou DN20 T50 (na studenú vodu do 50°C) pracovný tlak MAP 16 (bar)

- mokrobežné prevedenie

- púzdro vodomeru zostáva trvale v potrubí

- vymeniteľná, samostatne overitelná kapsľa

- v púzdre spätná klapka

- počítadlo - kombinácia ručičkového a valčekového počítadla
820

Jednovtokový polosuchobežný vodomer DN 15 a 20 50 (na studenú vodu do 50°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar


- polosuchobežné počítadlo

- R160

- pre montáž do všetkých montážnych polôh

- bezhlučná prevádzka

- pripravený pre nasadenie komunikačného modulu HRI


620

Objemový suchobežný vodomer DN 15 - 40 T50 (na studenú vodu do 50°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar)


- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou

- odolnosť voči nečistotám vo vode

- pre montáž do všetkých montážnych polôh

- bezhlučná prevádzka

- pripravený pre nasadenie komunikačného modulu HRI
620-C

Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom DN 15 - 25 T50 (na studenú vodu do 50°C ) pracovný tlak MAP 16 (bar)

- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou

- odolnosť voči nečistotám vo vode

- pre montáž do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia

- bezhlučná prevádzka

- pripravený pre nasadenie komunikačného modulu HRI


AN 130

Viacvtokový suchobežný vodomer prietokomerná časť merača tepla na teplú a horúcu vodu do 130°C s impulzným výstupom pracovný tlak PN 16 a PN 25
- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou

- s magnetickou spojkou

- pre montáž do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia pre prúdenie vody zdola nahor alebo zhora nadol

- nadštandard: hodnota impulzu 1; 2,5 alebo 25 litrov /impulz

- so závitovým alebo prírubovým pripojením
Komponenty k domovým vodomerom


Pripojovacie časti s osadením pre vodomery s mosadzným puzdrom

Typ Obj.číslo Cena €/1 ks
Pripojovacie časti pre vodomery DN 15 (1/2”), pár 94001688 2,80
Pripojovacie časti pre vodomery DN 20 (3/4"), pár 94014182 4,00
Pripojovacie časti pre vodomery DN 25 (1"), pár 94002108 9,20
Pripojovacie časti pre vodomery DN 30 (5/4”), pár 94002325 13,20
Pripojovacie časti pre vodomery DN 40 (6/4”), pár 94002326 23,00

Pripojovacie časti bez osadenia pre vodomery s mosadzným puzdrom

Typ Obj.číslo Cena €/1 ks
Pripojovacie časti pre vodomery DN 15 (1/2”), pár 94001586 2,50
Pripojovacie časti pre vodomery DN 20 (3/4"), pár 94001689 3,70
Pripojovacie časti pre vodomery DN 25 (1"), pár 94001589 8,30
Pripojovacie časti pre vodomery DN 30 (5/4”), pár 94001587 12,00
Pripojovacie časti pre vodomery DN 40 (6/4”), pár 94003115 18,00

Pripojovacie časti pre vodomery s kompozitným puzdrom

Typ Obj.číslo Cena €/1 ks
Pripojovacie časti pre vodomery DN 15 (1/2"), pár 94020551 1,80
Pripojovacie časti pre vodomery DN 20 (3/4"), pár 94020552 3,00