032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Bytové vodomery


 • ResidiaJet-C

 • Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom a modulárnym počítadlom

  na studenú a teplú vodu

  - jednovtokový, suchobežný

  - na studenú a teplú vodu

  - puzdro z vysokokvalitného materiálu - kompozitu

  - antimagnetická ochrana v súlade s EN 14 154-3

  - modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komun. modulu pre systémy odpočtu údajov  Typ - formulácia textu pre objednávanie* Q3 DN MAP
  (bar)
  Teplota
  (°C)
  Rozsah R=Q3/Q1 Stavebná dĺžka /
  pripojenie
  Cena €/1 ks
  ResidiaJet-C Q3_2,5 T50 110mm 1/2" 2,5 15 16 T50 R80 H/ R40 V 110 mm / R 1/2" 11,40
  ResidiaJet-C Q3_2,5 T90 110mm 1/2" 2,5 15 16 T90 R80 H/ R40 V 110 mm / R 1/2" 11,40

  * jednotlivé prevedenia tohto typu vodomera sú konfigurovateľné položky, v objednávke prosím uveďte text pre objednávanie


  Typ - popis Objednávací text Cena €/1 ks
  Príplatok za nadštandardné prevedenie
  Kryt počitadla ochranný z plastu 94018563 na požiadanie

  Komunikačné moduly

  Typ Popis Objedn.číslo Cena €/1 ks
  Residia-P/D1 modul pre impulzný výstup 1 liter AMRAS01B 28,00
  Residia-P/D10 modul pre impulzný výstup 10 litrov AMRAS02B 28,00
  Residia-M M-Bus modul AMRAR01B 42,00
  Residia-R rádiový modul 94022526 22,00