032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Merače tepla


 • PolluTherm

 • Merač tepla

  s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm

  Verzie:

  - batériové alebo sieťové napájanie

  - odporové snímače teploty Pt 500
  štandardné prevedenia: vodomer v potrubí s nižšou teplotou

  Typ - formulácia textu pre objednávanie Objednávací
  text
  Cena €/1 ks
  Kalorimetrické počítadlo PolluTherm N Pt500
  sieťové napájanie
  odporové snímače teploty Pt 500
  (impulsný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l)
  iné hodnoty na zvláštnu objednávku
  PolluTherm N Pt500 10l PTHHX05A 185,00
  PolluTherm N Pt500 100l PTHHX06A 185,00
  PolluTherm N Pt500 1000l PTHHX07A 185,00
  Kalorimetrické počítadlo PolluTherm B Pt500
  batériové napájanie
  odporové snímače teploty Pt 500
  (impulsný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l)
  iné hodnoty na zvláštnu objednávku
  PolluTherm B Pt500 10l PTHHX01A 165,00
  PolluTherm B Pt500 100l PTHHX02A 165,00
  PolluTherm B Pt500 1000l PTHHX03A 165,00

  vodomer v potrubí s vyššou teplotou*

  Typ - formulácia textu pre objednávanie Objednávací
  text
  Cena €/1 ks
  Kalorimetrické počítadlo PolluTherm NXPt500
  sieťové napájanie
  odporové snímače teploty Pt 500
  (impulsný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l)
  iné hodnoty na zvláštnu objednávku
  185,00
  Kalorimetrické počitadlo PolluTherm BXPt500
  batériové napájanie
  odporové snímače teploty Pt 500
  (impulsný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l)
  iné hodnoty na zvláštnu objednávku
  165,00

  * konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie