032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Merače tepla


 • PolluTherm

 • Merač tepla

  s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm

  Verzie:

  - batériové alebo sieťové napájanie

  - odporové snímače teploty Pt 500




  štandardné prevedenia: vodomer v potrubí s nižšou teplotou

  Typ - formulácia textu pre objednávanie Objednávací
  text
  Cena €/1 ks
  Kalorimetrické počítadlo PolluTherm N Pt500
  sieťové napájanie
  odporové snímače teploty Pt 500
  (impulsný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l)
  iné hodnoty na zvláštnu objednávku
  PolluTherm N Pt500 10l PTHHX05A 177
  PolluTherm N Pt500 100l PTHHX06A 177
  PolluTherm N Pt500 1000l PTHHX07A 177
  Kalorimetrické počítadlo PolluTherm B Pt500
  batériové napájanie
  odporové snímače teploty Pt 500
  (impulsný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l)
  iné hodnoty na zvláštnu objednávku
  PolluTherm B Pt500 10l PTHHX01A 159
  PolluTherm B Pt500 100l PTHHX02A 159
  PolluTherm B Pt500 1000l PTHHX03A 159

  vodomer v potrubí s vyššou teplotou*

  Typ - formulácia textu pre objednávanie Objednávací
  text
  Cena €/1 ks
  Kalorimetrické počítadlo PolluTherm NXPt500
  sieťové napájanie
  odporové snímače teploty Pt 500
  (impulsný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l)
  iné hodnoty na zvláštnu objednávku
  177
  Kalorimetrické počitadlo PolluTherm BXPt500
  batériové napájanie
  odporové snímače teploty Pt 500
  (impulsný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l)
  iné hodnoty na zvláštnu objednávku
  159

  * konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie