032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Priemyselné vodomery


 • AMR moduly pro vodomer typ MeiTwin

 • HRI- Mei

  - datové rozhranie M-Bus

  - impulsný výstup ( hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné)

  - detekcia smeru toku

  - nezávislé induktívne snímanie ručičky ukazovateľa

  - bez možnosti ovplyvnenia vonkajším magnetickým poľom


  HRI-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW

  Typ pre vodomer DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI-Mei B4/100L/500ms/50-100/50°C 50-100 MEI1DCG2XX 75,00
  modul HRI-Mei B4/10L/32ms/50-100/50°C 50-100 MEI1DAD2XX 75,00
  modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/50-100/50°C 50-100 MEI1EDG2XX 75,00

  HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI B4/10L/124ms/20/50°C 20 AMRAB15B 40,00
  modul HRI B4/1L/124ms/20/50°C 20 AMRAB16B 40,00

  HRI-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-HRI

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI-Mei B4/100L/500ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1DCG2XX 75,00
  modul HRI-Mei B4/10L/32ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1DAD2XX 75,00
  modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1EDG2XX 75,00

  HRI-Mei pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-HRI

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI-Mei B4/10L/128ms/20/50°C 50 -100 MEI1DBD1XX 75,00
  modul HRI-Mei B4/1L/128ms/20/50°C 50 -100 MEI1DBA1XX 75,00

  HRI pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-ER56

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HR B4/100L/124ms/50-100/50°C 50 -100 AMRAB63B 40,00
  modul HRI B4/1000L/124ms/50-100/50°C 50 -100 AMRAB64B 40,00

  HRI pre hlavný/vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-ER56

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI-Mei B4 D1 Z1 / Z10 / Z100 T32 8-L 3m 20-40 / 40-125 / 150-300 AMRCA43B 75,00
  modul HRI-Mei B4 D10 Z1 / Z10 / Z100 T500 8-L 3m 20-40 / 40-125 / 150-300 AMRCA45B 75,00

  HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-ER56

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI B4/100L/124ms/20/50°C 50 -100 AMRAB63B 40,00
  modul HRI B4/10L/124ms/20/50°C 50 -100 AMRAB64B 40,00

  Príslušenstvo

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  Káblová spojka IP68 181784 9,00