032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Priemyselné vodomery


 • AMR moduly pro vodomer typ MeiTwin

 • HRI- Mei

  - datové rozhranie M-Bus/MiniBus

  - impulsný výstup ( hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné)

  - detekcia smeru toku

  - nezávislé induktívne snímanie ručičky ukazovateľa

  - bez možnosti ovplyvnenia vonkajším magnetickým poľom


  HRI-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI-Mei B4/100L/500ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1DCG2XX 72,08
  OD 03modul HRI-Mei B4/10L/32ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1DAD2XX 72,08
  modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1EDG2XX 72,08

  HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW 20 AMRAB152 40,00
  modul HRI B4/1L/124ms/20/50°C 20 AMRAB162 40,00

  HRI-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-HRI

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI-Mei B4/100L/500ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1DCG2XX 72,08
  modul HRI-Mei B4/10L/32ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1DAD2XX 72,08
  modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/50-100/50°C 50 -100 MEI1EDG2XX 72,08

  HRI-Mei pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-HRI

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI-Mei B4/10L/128ms/20/50°C 50 -100 MEI1DBD1XX 72,08
  modul HRI-Mei B4/1L/128ms/20/50°C 50 -100 MEI1DBA1XX 72,08

  HRI pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-ER56

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HR B4/100L/124ms/50-100/50°C 50 -100 AMRAB63B 40,00
  modul HRI B4/1000L/124ms/50-100/50°C 50 -100 AMRAB64B 40,00

  HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-ER56

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  modul HRI B4/100L/124ms/20/50°C 50 -100 AMRAB162 40,00
  modul HRI B4/10L/124ms/20/50°C 50 -100 AMRAB192 40,00

  Príslušenstvo

  Typ DN Obj. číslo Cena €/1 ks
  Káblová spojka IP68 181784 8,50