032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Priemyselné vodomery


 • GSM modem

 • Komunikačná a záznamová jednotka pre zber dát


  - batériové alebo sieťové napájanie

  - zber a prenos dát z meradiel vybavených rozhraním M-Bus,MiniBus alebo impulzným výstupom (reed, opto)

  - meranie a prenos analógových veličín (tlak, teplota,...)

  - snímanie a prenos digitálných vstupov (poruchové čidlá, vstup do objektu ...)

  - vstavaný datalogger

  - možnosť konfigurácie na diaľku prostredníctvom SMS alebo nadradeným systémom

  - možnosť naprogramovania jednotky v zmysle požiadaviek užívateľa (nastavenie časových intervalov, vstupných impulzných a analógových parametrov, ...)

  - IP 68


  Typ Obj. číslo Cena €/1 ks
  GSM modem RS381 batériové napájanie vrátane antény 94022753 700,00
  GSM modem RS431 sieťové napájanie vrátane antény azdroja 94020960 480,00

  Montáž a uvedenie GSM modemu do prevádzky si vyžaduje prítomnosť zodpovedného pracovníka
  spoločnosti Sensus,ktorý zároveň vykoná zaškolenie obsluhy zo strany zákazníka

  Typ Obj. číslo Cena €/1 ks
  Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie 20 €/ hod./osoba
  Dopravné náklady 0,43 €/km