032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Bytové vodomery


ResidiaJet-C

Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom a modulárnym počítadlom na studenú a teplú vodu
- jednovtokový, suchobežný

- na studenú a teplú vodu

- puzdro z vysokokvalitného materiálu - kompozitu

- antimagnetická ochrana v súlade s EN 14 154-3

- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komun. modulu pre systémy odpočtu údajov

ResidiaMUK

Viacvtoková univerzálna koaxiálna kapsľa pre podomietkový vodomer
-merná kapsľa pre všetky aplikácie podomietkového vodomeru v domácnosti a v kanceláriách

- s tienenou magnetickou spojkou

- ochrana voči vonkajšiemu magnetickému poľu

- montáž do ľubovoľnej montážnej polohy okrem polohy s hlavou nadol

- možnosť M-Bus výstupu

- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačného modulu pre systémy odpočtu údajov