032/776 4021

Neváhajte nás kontaktovať

    Bytové vodomery


ResidiaJet-C

Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom a modulárnym počítadlom na studenú a teplú vodu
- jednovtokový, suchobežný

- na studenú a teplú vodu

- puzdro z vysokokvalitného materiálu - kompozitu

- antimagnetická ochrana v súlade s EN 14 154-3

- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komun. modulu pre systémy odpočtu údajov

ResidiaMUK

Viacvtoková univerzálna koaxiálna kapsľa pre podomietkový vodomer
-merná kapsľa pre všetky aplikácie podomietkového vodomeru v domácnosti a v kanceláriách

- s tienenou magnetickou spojkou

- ochrana voči vonkajšiemu magnetickému poľu

- montáž do ľubovoľnej montážnej polohy okrem polohy s hlavou nadol

- možnosť M-Bus výstupu

- modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačného modulu pre systémy odpočtu údajovKomponenty k bytovým vodomerom


Pripojovacie časti s osadením pre vodomery s mosadzným puzdrom

Typ Obj.číslo Cena €/1 ks
Pripojovacie časti pre vodomery DN 15 (1/2”), pár 94001688 2,80
Pripojovacie časti pre vodomery DN 20 (3/4"), pár 94014182 4,00

Pripojovacie časti bez osadenia pre vodomery s mosadzným puzdrom

Typ Obj.číslo Cena €/1 ks
Pripojovacie časti pre vodomery DN 15 (1/2”), pár 94001586 2,50
Pripojovacie časti pre vodomery DN 20 (3/4"), pár 94001689 3,70

Pripojovacie časti pre vodomery s kompozitným puzdrom

Typ Obj.číslo Cena €/1 ks
Pripojovacie časti pre vodomery DN 15 (1/2"), pár 94020551 1,80
Pripojovacie časti pre vodomery DN 20 (3/4"), pár 94020552 3,00